Contacts

+38 067 4127996     (04137)  5-44-42                                                                                     

Dobra Prystan’, 2 Zhitomirskaya Street, Popelnya, Zhitomirskaya oblast’, Ukraine, 13500

Our partners:

  • Light in the East Mission, Switzerland
  • Popilnyanska Church  UECB
  • Not indifferent citizens and organizations

 

Dobra Prystan’, 2 Zhitomirskaya Street, Popelnya, Zhitomirskaya oblast’, Ukraine, 13500